Family book of Elisabetha Catharina Braun

Spouses